Όμιλος "Η Ελλάδα της Αειφορίας"-Γενικά

 

ΣΤΟΧΟΣ:Η διαμόρφωση ενεργών πολιτών με γνώσεις, ευαισθησίες, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέουν με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, ικανούς να προτείνουν εφικτές λύσεις και να μετέχουν στη λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός projectεπιδιώκεται η διερεύνηση και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την προβολή μιας περιοχής της χώρας μας στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο projectαυτό, οι μαθητές θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία:

ü     Να διοργανώσουν μια 5μερη οικοτουριστική εκδρομή στην επιλεγμένη περιοχή.

ü     Να δημιουργήσουν ένα DVD, στο οποίο θα «πρωταγωνιστούν» οι ίδιοι.

ü     Να εξασκήσουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά).

ü     Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας και της κοινωνικής προσφοράς.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕσε μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου που επιθυμούν:

ü     Να αποκτήσουν γνώσεις με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο.

ü     Να αναπτύξουν δεξιότητες (συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα), που θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις ενός κόσμου που συνεχώς αλλάζει. 

ü     Να γνωρίσουν τις αξίες της αειφορίας, δηλαδή της ευημερίας των πολιτών η οποία στηρίζεται  στην περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική βιωσιμότητα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Κάθε 15 μέρες, στο Εργαστήριο Βιολογίας με διάφορα καλούδια (snacks) και πολλή διάθεση για παιγνίδια και δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα…

 

Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Αλέξανδρος Πανταζίδης

 

 

Βρείτε μας στο Facebook

Εγγραφή σε Newsletters

ΙΗ' ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ UNESCO

Επισκέπτες

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
85
434
85
7076
808977
50.19.34.255
4
0
4